AKTUALNOŚCI


drzwi_otwarte


Młodzieżowa Rada Miejska24 października 2014r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. W wyniku głosowania Zgromadzenia Elektorskiego uczeń naszego gimnazjum Patryk Klimek kl IIIc został członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej. GRATULUJEMY!!!
Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007r. powołała Młodzieżową Radę Miejską. Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Niepełnoletni uczniowie mogą mieć również swój wkład w podejmowanie decyzji dotyczących młodych ludzi w Łodzi. Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej. Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.
 


Śladami Jana SztaudyngeraUdział uczniów Gimnazjum nr 7 w Grze Miejskiej „Śladami Jana Sztaudyngera”
W dniu 14.11.2014r. uczniowie klasy I a (Dominika Kubiak, Aleksandra Przybylak, Monika Wieruszewska, Bartosz Wasilewski, Patryk Bazelak, Kamil Łoś) Gimnazjum nr 7 w Łodzi wzięli udział wraz ze swoimi opiekunami p. Katarzyną Zaworą i p. Jarosławem Pankiewiczem w Grze Miejskiej „Śladami Jana Sztaudyngera”. Organizatorem gry było II LO im. G. Narutowicza w Łodzi. W ten sposób zaplanowano uczczenie 110 rocznicy urodzin Jana Sztaudyngera. Celem gry było odnalezienie wskazanych miejsc i wykonanie punktowanych zadań. Spacer zakończył się w murach II LO, gdzie nastąpiło podsumowanie zabawy. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z synem Jana Sztaudyngera – panem Jackiem Sztaudyngerem, który opowiedział o niektórych szczegółach z życia ojca. Wszyscy wspaniale się bawili i spędzili czas.